top of page
baba kız ve anne sarılıyorlar

Aile Terapisi

Aile Terapisi

Aile; anne, baba ve çocuklardan meydana gelen ve en önemli toplumsal kurumlardan biridir. Bir toplumu ayakta tutan en temel öğedir. Toplumun huzuru ve mutluluğu ailenin huzur ve mutluluğuna bağlıdır Dolayısıyla huzurlu bir ortamda yetişen aile bireyleri toplum için hayati bir önem taşır. Bazı dönemler aileler sıkıntılı ve zorlu döngülerden geçebilir. Bu sıkıntılı döngü içerisinde aile bireyleri karşılaştıkları problemlerle başa çıkmakta zorlanmakta ve yardıma ihtiyaç duymaktadır.

Aile içi iletişimin güçlenmesi, problemlerin etkili bir biçimde ele alınması, aile içinde yaşanan çatışmaların çözümlenmesi gibi konularda profesyonel bir destek alınması gerekebilir. Aileler son dönemlerde aile içi yakın ilişkilerin çalışıldığı danışmanlık hizmetine daha sıcak bakmakta ve aile danışmanlığı son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Fatma SUBAŞI Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak ailelerin içinde bulunduğu bu zor süreçte, aile bireylerinin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmeleri ve çatışmaları çözebilmeleri konusunda yardımcı olmaktayız.

Çift ve Aile Danışmanlığında Hizmet Verdiğimiz Alanlar
Aile İçi İletişim Sorunları
Çevre Değişikliğinden Doğan Uyum Sorunları
Tek Ebeveynli Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar
Evliliğe Hazır Hissetmeme (Gomofobi)
Çiftler Arası Güven Sorunları
Farklı Sosyo-Kültürel Düzeyler
Evlilik Dışı İlişkiler
Kök Aile Sorunları
Aile içi Şiddet
Beklentilerin Karşılanmaması
İş Hayatı ve Özel Yaşam Dengesinin Sağlanamaması
Akraba ve Üçüncü Kişilerin Aile İçine Müdahalesi
Çocuk Bakımı ile İlgili Sorunlar
Anne Baba ve Çocuk Çatışmaları
Evin Geçimi ile İlgili Sorunlar
Cinsel Sorunlar
Aile Olamama
Ev İşlerinin Paylaşılmasıyla İlgili Sorunlar

bottom of page