top of page
psikolog hastası hakkında notlar alıyor

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireyin kendini tanıması, farkındalık kazanması, kendini geliştirmesi, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretebilmesi adına danışan ve danışman arasında gerçekleşen gizlilik esasına uygun profesyonel bir yardım sürecidir. Bireyin getirdiği probleme ve amaca yönelik psikolojik destek ve teknikler kullanılır.

Bireyin çözümünde zorlandığı duygusal problemlerin üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesine yardımcı olmak amaçlanır. Böylelikle kişinin kendiyle ve çevresiyle daha uyumlu iletişim kurabilmesi hedeflenir. Kişi farkındalığı arttıkça kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakabilme ve farklı çözüm yollarını görebilme olgunluğuna erişir. Bireyin farkındalığının arttığı bu süreçte hizmet aldığı yerin ortam koşullarına uygun ve alanında uzman kişiler tarafından olmasına dikkat etmelidir.

Bireysel Danışmanlıkta Hizmet Verdiğimiz Alanlar:


İlişkilerde Yaşanan Problemler
Depresyon
Anksiyete Bozuklukları (Kaygı)
Panik Bozukluklar
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)
Öfke Kontrolü
Fobiler
Uyum Problemleri
İletişim Problemleri
Özgüven Eksikliği
Yalnızlık
Uyku Problemleri
Stresle Başa Çıkma
Zamanı Etkin Kullanamama…

bottom of page